Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Environmental indicators
Learning outcome:
Potrafi dla określonego zadania odpowiednio dobrać indykatory stanu środowiska dla wybranego obszaru badań
Connections with FLO:
  • IS2A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne