Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter.
Connections with FLO:
 • IS1A_W07
  The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
 • IS1A_W16
  The graduate has detailed knowledge of the selected issues in the field of water management, water protection, water supply, monitoring of selected environmental components and sustainable development engineering
 • IS1A_W19
  The graduate has basic knowledge of developmental trends with regard to knowledge, technique and methodology of solving problems related to such areas as renewable sources of energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering, sustainable development engineering, environmental risk assessment and management, as well as air pollution and its protection methods
 • IS2A_W06
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska