Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju.
Connections with FLO:
 • IS1A_W06
  The graduate has knowledge of geology, including the basics of general geology, mineralogy, petrography, geomorphology, quaternary geology and regional geology, applicable to understanding, describing and analysing selected environmental engineering issues
 • IS1A_W07
  The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
 • IS1A_W13
  The graduate has systematized and theoretically substantiated general knowledge of the key issues in the field of water management, water protection, water supply and monitoring of the selected environmental components
 • IS1A_W16
  The graduate has detailed knowledge of the selected issues in the field of water management, water protection, water supply, monitoring of selected environmental components and sustainable development engineering
 • IS1A_U16
  The graduate is able to identify and formulate a specification of simple engineering tasks in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering.
 • IS1A_U22
  The graduate is able to characterize the basic types of research area morphology and its features , as well as the form and superposition of quaternary strata ,one of the subjects of the activity of an environmental engineer, using known research methods and knowledge in this field.
 • IS2A_W05
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii
 • IS2A_U22
  potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki