Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Geochemistry
Learning outcome:
Rozumie wpływ najważniejszych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w litosferze na przemiany skał i minerałów, właściwości produktów tych przemian, powstawanie gleb oraz procesy migracji i akumulacji pierwiastków i związków chemicznych
Connections with FLO:
  • OS1A_W01
    The graduate has knowledge of geology and hydrology, including the basics of general geology, mineralogy and petrography, geomorphology and quaternary geology, hydrology and hydrogeology, applicable to understanding, describing and analyzing selected environmental protection issues.
  • OS1A_W02
    The graduate has basic knowledge of selected aspects related to environmental protection.
  • OS1A_W10
    The graduate has knowledge of chemistry, including the foundations of inorganic chemistry and the basis of selected aspects of organic chemistry, knows the basic properties of the most important chemical elements and groups of compounds, applicable to understanding the basics of selected issues of environmental chemistry and environmental pollution.