Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania i dokonać waloryzcję przyrodniczą wybranego obszaru. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko.
Connections with FLO:
 • IS1A_U09
  The graduate is able to use spatial information systems (GIS)
 • IS1A_U12
  The graduate is able to formulate and solve tasks related to such fields as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering , to perceive their complexity and/or interdisciplinary nature, as well as the non-technical aspect, especially the environmental impact
 • IS1A_U17
  The graduate is able to assess the suitability of routine methods and of tools designed to solve simple practical engineering tasks in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering; is able to choose and use the right methods and tools
 • IS1A_U22
  The graduate is able to characterize the basic types of research area morphology and its features , as well as the form and superposition of quaternary strata ,one of the subjects of the activity of an environmental engineer, using known research methods and knowledge in this field.
 • IS1A_U24
  The graduate is able to perform field observations, geological, cartographic, hydrogeological, geotechnical and other environmental engineering work and to describe and interpret their results.
 • IS2A_W09
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska
 • IS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie