Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geochemistry
Learning outcome:
Potrafi we właściwy sposób przedstawić skład chemiczny różnych elementów środowiska przyrodniczego (minerałów, skał, wód, powietrza), znaleźć szczegółowe dane tego typu, a także dokonać interpretacji i prostego wnioskowania na podstawie wyników analiz chemicznych tych substancji
Connections with FLO:
  • OS1A_U01
    The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.
  • OS1A_U09
    The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.