Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Unconventional fuels
Learning outcome:
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu produkcji i wykorzystania paliw niekonwencjionalnych oraz potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę ich utylizacji
Connections with FLO:
  • IS2A_W07
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska
  • IS2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii środowiska
  • IS2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z inżynierią środowiska - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi