Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Unconventional fuels
Learning outcome:
Zna podstawowe rozwiązania technologiczne stosowane w celu produkcji i oczyszczania paliw niekonwencjonalnych
Connections with FLO:
  • IS2A_W08
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów techniczno-technologicznych stosowanych w takich dziedzinach, jak gospodarka odpadami, inżynieria mineralna, odnawialne i alternatywne źródła energii, rozwój zrównoważony, hydrogeologii stosowanej i geotechnika środowiska, biotechnologia, rekultywacja, analityka środowiska