Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sustainable development conventions
Learning outcome:
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z rozwoju zrównoważonego
Connections with FLO:
  • IS2A_W08
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów techniczno-technologicznych stosowanych w takich dziedzinach, jak gospodarka odpadami, inżynieria mineralna, odnawialne i alternatywne źródła energii, rozwój zrównoważony, hydrogeologii stosowanej i geotechnika środowiska, biotechnologia, rekultywacja, analityka środowiska