Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania.
Connections with FLO:
 • IS1A_W07
  The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
 • IS1A_W21
  The graduate knows the basic methods, techniques, tools and materials used to solve simple engineering tasks in such areas as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering
 • IS1A_U07
  The graduate uses computer programs to perform typical environmental engineering tasks, including a spreadsheet, statistical analysis software, vector graphics software, raster graphics processing software
 • IS1A_U09
  The graduate is able to use spatial information systems (GIS)
 • IS1A_U12
  The graduate is able to formulate and solve tasks related to such fields as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering and sustainable development engineering , to perceive their complexity and/or interdisciplinary nature, as well as the non-technical aspect, especially the environmental impact
 • IS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie