Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Practical training
Learning outcome:
potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu inżynierii środowiska
Connections with FLO:
  • IS2A_U22
    potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki