Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Practical training
Learning outcome:
stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym
Connections with FLO:
  • IS2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą