Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental Management
Learning outcome:
Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie.
Connections with FLO:
 • IS1A_K02
  The graduate is aware of the importance and understands the non-technical aspects and consequences of the engineering activity, particularly its environmental impact as well as related dilemmas and responsibility for decisions taken
 • IS2A_W05
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii
 • IS2A_W10
  ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
 • IS2A_K03
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • IS2A_U10
  potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne