Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Environmental Management
Learning outcome:
Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej.
Connections with FLO:
  • IS1A_K03
    The graduate is aware of their responsibility and is able to identify priorities for the realization of a task; is willing to constructively engage with others and take responsibility for jointly implemented tasks
  • IS2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji