Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Environmental Management
Learning outcome:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
Connections with FLO:
 • IS1A_K01
  The graduate is aware of the limitations of their own knowledge and understands the the importance of lifelong learning through studies of the next level, postgraduate studies and courses , as well as of improving professional, personal and social competences
 • IS1A_K02
  The graduate is aware of the importance and understands the non-technical aspects and consequences of the engineering activity, particularly its environmental impact as well as related dilemmas and responsibility for decisions taken
 • IS1A_K05
  The graduate is aware of the social role of a technical college graduate, understands the need to communicate to the public in a universally understandable manner, i.a. via electronic information media , information on environmental engineering issues and various aspects of the engineer's activity in areas such as renewable energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas
 • IS2A_W07
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska