Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Environmental monitoring systems
Learning outcome:
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety realizowanego zadania
Connections with FLO:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania