Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sanitary Engineering
Learning outcome:
Zna podstawy wykorzystywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w komunalnej gospodarce wodno-ściekowej
Connections with FLO:
  • IS2A_W05
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii