Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Sanitary Engineering
Learning outcome:
Ma wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w trakcie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska