Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sanitary Engineering
Learning outcome:
Potrafi opracować koncepcję schematu technologicznego procesów niezbędnych do uzdatnienia wody kierowanej do sieci wodociągowej
Connections with FLO:
  • IS2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii środowiska, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne