Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Principles of geochemical methods for evaluation of petroleum resources
Learning outcome:
Ma wiedzę na temat zastosowania metod pirolitycznych, ekstrakcji i rozdziału grupowego do wstępnej oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska
  • IS2A_W04
    ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów