Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Principles of geochemical methods for evaluation of petroleum resources
Learning outcome:
Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod badań biomarkerów, składu elementarnego substancji organicznej i metod izotopowych do oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska