Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Principles of geochemical methods for evaluation of petroleum resources
Learning outcome:
Zna i stosuje nowoczesne metody i narzędzia badań geochemicznych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk geologicznych i środowiskowych
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska