Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Principles of geochemical methods for evaluation of petroleum resources
Learning outcome:
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne
Connections with FLO:
  • IS2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • IS2A_U21
    potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki i chemii, a także reguły i narzędzia matematyczne do rozwiązywania zadań w zakresie inżynierii środowiska