Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Development of the Post-industrial Areas
Learning outcome:
Umie określić bezpieczne nachylenie skarp na zwałowisku składowanych skał płonnych oraz zaproponować ich rekultywację
Connections with FLO:
  • IS2A_U21
    potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki i chemii, a także reguły i narzędzia matematyczne do rozwiązywania zadań w zakresie inżynierii środowiska