Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Environmental Impact Assessment
Learning outcome:
Potrafi wykonać Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe.
Connections with FLO:
  • OS1A_U11
    The graduate is able to prepare, both in Polish and in a foreign language, a well-documented elaboration about problems in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
  • OS2A_U07
    Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.