Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Analytical methods for environmental geochemistry
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Connections with FLO:
  • IS2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą