Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Analytical methods for environmental geochemistry
Learning outcome:
Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i umie trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników
Connections with FLO:
  • IS2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska przedstawiające wyniki własnych badań naukowych