Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej.
Connections with FLO:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role