Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego.
Connections with FLO:
  • IS1A_K02
    The graduate is aware of the importance and understands the non-technical aspects and consequences of the engineering activity, particularly its environmental impact as well as related dilemmas and responsibility for decisions taken
  • IS1A_K03
    The graduate is aware of their responsibility and is able to identify priorities for the realization of a task; is willing to constructively engage with others and take responsibility for jointly implemented tasks
  • IS2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia