Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental geochemistry
Learning outcome:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji
Connections with FLO:
  • IS2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób