Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
ReRemediation and revitalisation of degraded areas
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych
Connections with FLO:
  • OS1A_W24
    The graduate knows typical engineering technologies in the field of environmental protection.