Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
ReRemediation and revitalisation of degraded areas
Learning outcome:
potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z remediacją, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych - dostrzegać ich złożoność i interdyscyplinarność, a także oddziaływanie na środowisko
Connections with FLO:
  • OS1A_U18
    The graduate can formulate and solve engineering tasks, and recognize their systemic and non-technical aspects.