Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
ReRemediation and revitalisation of degraded areas
Learning outcome:
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, systemów i procesów
Connections with FLO:
  • OS1A_U20
    The graduate is capable of critical analysis and evaluation of the performance of the existing technical solutions, in particular, of the equipment, facilities, systems, processes and services, in the field of environmental protection.