Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
ReRemediation and revitalisation of degraded areas
Learning outcome:
potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia
Connections with FLO:
  • OS1A_U22
    The graduate can evaluate the suitability of routine methods and tools to solve a simple engineering task of a practical nature, typical for the environmental protection; can select and apply the appropriate method and tools.