Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
ReRemediation and revitalisation of degraded areas
Learning outcome:
potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, system lub proces stosowany w remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych - używając właściwych metod, technik i narzędzi
Connections with FLO:
  • OS1A_U23
    The graduate can design and implement a simple device, system or process typical for the environmental protection, using the appropriate methods, techniques and tools, according to the specification.