Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Soil pollution and remediation
Learning outcome:
Potrafi wybrać sposób opróbowania profilu glebowego oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych
Connections with FLO:
  • OS2A_W12
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U16
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i analizy środowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.