Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Soil pollution and remediation
Learning outcome:
Potrafi ocenić skuteczność zastosowanych zabiegów rekultywacyjnych
Connections with FLO:
 • OS2A_W21
  Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.
 • OS2A_U04
  Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U12
  Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.
 • OS2A_U17
  Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.