Module learning outcome data:
Code:
M_W054
Category:
Knowledge
Module:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu.
Connections with FLO:
  • EZ1A_W06
    The graduate has knowledge of physics, including general physics, physical quantities, fundamental effects, mechanics of the material point and rigid body, vibrational and wave motion, thermodynamics, statics, electricity, magnetism and optics ; knows the principles of conducting and developing physical measurements, uncertainty measurements and methods of determining them