Module learning outcome data:
Code:
M_W067
Category:
Knowledge
Module:
Sposoby gospodarowania energią i minimalizacja jej strat
Learning outcome:
Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło.
Connections with FLO:
  • EZ1A_W04
    The graduate has knowledge of technologies used to reduce energy consumption and to protect the environment