Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Doicumentation of protected areas
Learning outcome:
Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Connections with FLO:
  • IS2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji