Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Preparation and geochemical analysis
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie poboru próbek analitycznych dla rozwiązania aktualnych problemów środowiskowych
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska