Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Preparation and geochemical analysis
Learning outcome:
Zna najnowocześniejsze metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska
Connections with FLO:
  • IS2A_W06
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska