Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Gemmology and jewellery
Learning outcome:
Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych w jubilerstwie, potrafi zaprojektować wyrób jubilerski korzystając ze specjalnego programu komputerowego.
Connections with FLO:
  • GG2A_W10
    Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.