Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Petrology of igneous and metamorphic rocks
Learning outcome:
Potrafi dokonać interpretacji genezy skał magmowych na podstawie obserwacji mikroskopowych i danych geochemicznych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.