Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Petrology of igneous and metamorphic rocks
Learning outcome:
Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały.
Connections with FLO:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.