Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Petrology of igneous and metamorphic rocks
Learning outcome:
Potrafi dokonać interpretacji genezy skał metamorficznych na podstawie obserwacji mikroskopowych, oraz obliczeń geotermobarometryczne dla określanie warunków p-T metamorfizmu.
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
  • GG2A_U15
    Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.