Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Petrology of igneous and metamorphic rocks
Learning outcome:
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
Connections with FLO:
  • GG2A_U02
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.