Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Elements of mineral processing
Learning outcome:
Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
  • GG2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej i geostatystyki mających zastosowanie w górnictwie otworowym i geologii