Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Elements of mineral processing
Learning outcome:
Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych.
Connections with FLO:
 • GG2A_W01
  Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
 • GG2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.
 • GG2A_W01
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej i geostatystyki mających zastosowanie w górnictwie otworowym i geologii
 • GG2A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wiertniczych lądowych i morskich