Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Elements of mineral processing
Learning outcome:
Ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować.
Connections with FLO:
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
 • GG2A_W08
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu wiertnictwa, gazownictwa ziemnego, górnictwa otworowego i geologii
 • GG2A_W11
  ma niezbędną wiedzę z zakresu prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego oraz energetycznego i prawa gazowego jak również innych uwarunkowań pozatechnicznych niezbędnych w praktyce inżynierskiej